POLITYKA JAKOŚCI

Wysoka jakość oferowanych produktów i usług są gwarantem spełnienia wymagań i oczekiwań Klienta.

Firma OLFOR dąży do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów, umocnienia pozycji firmy na rynku polskim, ekspansji na rynki zagraniczne oraz oferowania kompleksowej obsługi Klienta. 

Swój cel realizować będziemy poprzez:

  • doskonalenie organizacji pracy i zarządzania,
  • bezpośrednią sprzedaż do Klienta naszych wyrobów gwarantując kontrolę nad ich najwyższą jakością w całym łańcuchu dostaw,
  • podnoszenie kompetencji Pracowników oraz realizację oczekiwań Klientów,
  • sprawną, profesjonalną i przyjazną obsługę Klientów, która oparta jest na zasadach poszanowania praw, wzajemnego zaufania i wiarygodności,
  • usprawnienie wewnętrznego przepływu informacji i prowadzenie właściwej polityki informacyjnej przy zaangażowaniu wszystkich pracowników,
  • działania na rzecz Klienta oparte o potencjał własny, krajowych instytutów badawczych oraz wiedzę niezależnych ekspertów,
  • podejmowane działania zgodne ze stosowanymi normami, wytycznymi i przepisami prawa. 

MISJA

Misją naszej Organizacji jest zostanie leaderem innowacyjności i przemian wśród polskich firm w branży elementów do nitowania.

Osiągamy to oferując naszym Klientom wyroby i usługi o sprawdzonej, wysokiej jakości. 

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie odbiorcom maksymalnych korzyści i pełnej satysfakcji z dostarczanych wyrobów i usług oraz tworzenie przyjaznego miejsca odpowiadającego na potrzeby: Klientów, Pracowników i właściciela. 

W kontaktach z Klientem oferujemy jednocześnie profesjonalny poziom obsługi Klientów stosując zasadę, aby Klienci i Dostawcy byli naszymi Partnerami. 

Kierownictwo organizacji deklaruje, że cele organizacji i jej misja jakościowa są i będą utrzymane, co potwierdzamy wdrożonym Systemem Zapewnienia Jakości wg normy PN-ISO 9001:2015